המחקר במכללת תל-חי

מיקומה של מכללת תל-חי, בצמוד למערכות האקולוגיות המגוונות של עמק החולה, לשדות החקלאיים, לדרכי נדידת הציפורים לאורך עמק השבר הסורי-אפריקאי, ולישובים הפזורים לאורך גבולותיה הצפוניים של ישראל, מייעדים את משימתה של המכללה לחקור את המשאבים של האזור לצורך יצירת מחקר מדעי פורץ דרך בעל משמעות עולמית.

 

קרנות יו"ר הסגל 

בין התארים היוקרתיים ביותר שמכללת תל-חי מעניקה, הוא התואר של יו"ר הסגל. הכבוד מוענק לפרופסורים שתרמו תרומה יוצאת דופן בתחומי המחקר שלהם. יתר על כן, זוהי מחווה לפטרונו של יושב ראש הסגל, המוכר כאדם המכיר בערך ובחשיבות ההישגים הלימודיים המתקדמים. 

התמיכה של הפטרון מהווה חלק בלתי נפרד מהיכולת של החוקר להשיג הישגים מדעיים ואינטלקטואלים ולקדם את החדשנות. ולכן, שמו של התומך מופיע בכל העבודות האקדמיות שמפרסם הפרופסור, ועל כל הספרות, המצגות, הפרסומים והמסמכים הנובעים ממחקריו. יו"ר הסגל חולק את האמינות האקדמית שלו עם התומך בעודו מוקיר את עומק ההבנה והמחויבות של פטרונו לקידום המחקר האקדמי. 

קיומה של קרן יו"ר הסגל מאפשרת למכללת תל-חי לצרף לשורותיה חוקרים חדשים, הנמצאים באמצע הקריירה הלימודית והמחקרית שלהם, ע"י כך שהיא מספקת לאותם המלומדים ביטחון כלכלי ויציבות, דבר 

שמאפשר לחוקרים, להתמקד לחלוטין במחקר ולא בגיוס כספים עבורו. קרן זו אפשרה למכללה להתחרות בהצלחה במוסדות אחרים להשכלה גבוהה על חוקרים, ובכך לבסס את עצמה כשחקנית מרכזית בקרב מכונים להשכלה גבוהה בישראל ובעולם. המשרה מוחזקת על ידי פרופסור יחיד במשך כל הקריירה האקדמית שלו או שלה במכללת תל-חי, ואז מועברת לדור הבא של החוקרים. 

הקמת קרן יו"ר הסגל דורשת השקעה של 300,000 $, מה שיבטיח את המשך המחקר של מלומד מוביל. טקס מיוחד נערך בנוכחות התורם, בדרך כלל בישיבות מועצת הנאמנים השנתית, כדי להעניק לפרופסור את הכבוד הנחשק הזה. 

קרנות יו"ר הסגל הן קרנות צמיתות. התורמים רשאים קרוא לקרן יו"ר סגל ל שמם או בשמות אחרים שהם רוצים לכבד. הכנסה מהקרנות מופנות לטובת משכורתו של חבר הסגל ואת העלויות הנלוות למחקר שלו, כגון ספרייה, תמיכה בצוות, נסיעות והוצאות אחרות הקשורות למחקר. 

 

חסות סגל – מתן תמריץ להתמדה 

חסות סגל מיועד לחברי סגל צעירים מצטיינים שנמצאים בשנים הראשונות לקריירה המקצועית שלהם. זוהי דרך אידיאלית לכבד ולעודד חוקרים צעירים ומבטיחים להישאר במסלול. הקמת חסות סגל היא גם אמצעי לספק למרצה את המשאבים הדרושים כדי לטפח את המצוינות שלו בהוראה ובמחקר. המרצה מקבל מלגה חוץ תקציבית לסיוע במחקריו ובמאמצי המחקר שלו. 

 

בישראל מדברים לעתים קרובות על "בריחת מוחות" כאשר מתייחסים לאקדמאים ישראלים שעוזבים את הארץ לעבוד במסגרות אקדמיות מחוץ לישראל במהלך תחילת דרכם ולעתים קרובות מדי הם לא חוזרים. אנחנו מכירים בחשיבות המגורים בחו"ל עבור אקדמאיים כחלק מפיתוח הקריירה שלהם ויצירת קשרים מקצועיים ומדעיים, חשוב לא פחות לאומה להשקיע בהחזרת אותם אקדמאים לישראל. חסות הסגל היא תמריץ אטרקטיבי עבור אותם המלומדים לחזור הביתה ולהשתקע בתל-חי.

מסיבה זו, היתרונות והיוקרה הכרוכים בחסות סגל היא תמריץ אטרקטיבי. 

 

נותן החסות מקבל דוחות התקדמות על פעילויות החוקר, כולל מענקי מחקר שקיבל, פרויקטים מחקריים, פעילויות הוראה, פרסומים, הרצאות ומחקרים המוצגים על־ידו  בכנסים. חסות הפקולטה מוחזקת על ידי חבר הסגל לתקופה של שנה. 

רשימת המועמדים המצטיינים הממתינים לחסות ארוכה, ותחומים חשובים רבים עדיין אינם חקרים בהיעדר תקציבים. חסויות מוענקות רק לאותם מרצים וחוקרים שהוכיחו את הישגיהם יוצאי הדופן באקדמיה, באמצעות מחקר תיאורטי או יישומי, פרסומים, הוראת חדשנות ומנהיגות מחלקתית. 

הקמת חסות סגל מחייבת השקעה של 50,000 $ שתבטיח המשך המחקר של מלומד מבטיח. במכללה יתקיים טקס מיוחד במעמד התורם להענקת הכבוד למקבל. 

הזדמנויות למימון מחקר: 

יו"ר סגל – 300,000 דולר 

נותן חסות לפקולטה – 50,000 דולר 

עמיתי מחקר – 10,000-20,000 דולר